Štruktúry SVB

Členovia

Marián Petrík,
vchod č. 35

Predseda

Ing. Ján Marcinov,
vchod č. 30

Výkonný výbor

Anton Barnišin,
vchod č. 31

Výkonný výbor

Miroslav Vell,
vchod č. 32

Výkonný výbor

Agnesa Otávková,
vchod č. 33

Výkonný výbor

Ladislav Valalik,
vchod č. 34

Výkonný výbor

Mgr. Pavol Ďugoš,
vchod č. 31

Rada

Ing. Jozef Karško, vchod č. 32

Rada

Ladislav Karas,
vchod č. 35

Rada