Novinky

 


1. Komplexná obnova bytového domu

Po zdĺhavom a náročnom procese prípravy projektov potrebných pre schválenie úveru z eurofondov a ŠFRB Vám týmto oznamujeme, že nám bolo schválené čerpanie úveru. (kópia listu v prílohe). Samotná realizácia bude pozostávať z niekoľkých častí. Rekonštrukcia strechy sa už začala a v priebehu pár týždňov by mala byť ukončená.
Výmena výťahov bude realizovaná od septembra 2018. Postupne sa vymenia všetky výťahy za nové moderné. Samotná výmena výťahu na jeden vchod bude približne 5 až 6 týždňov.
V 3 kvartáli 2018 sa rovnako začne rekonštrukcia spoločných priestorov ako aj zapletenie obvodového plášťa a rekonštrukcia balkónov. Samotná realizácia vzhľadom na rozsah prác bude približne 10 mesiacov.(v závislosti aj na poveternostných podmienkach). Ako stavebný dozor celej obnovy BD je náš člen spoločenstva a sused Ing. Ladislav Ferko, za čo mu patrí naša vďaka. Verím, že každý z nás privíta obnovu a rekonštrukciu nášho BD, a ocení v budúcnosti všetky prednosti v zrekonštruovanom BD. Preto Vás prosím o zhovievavosť pri rekonštrukcii, ktorá môže čiastočne obmedziť komfort bývania.


Príloha


2. Rekonštrukcia - výstavba multifunkčného ihriska


Vážený členovia SVB

Pred nedávnom som inicioval stretnutie na MU ohľadom rekonštrukcie, alebo vybudovanie multifunkčného ihriska pri našom SVB. Po stretnutí s Mgr. Petrom Ždiňákom (riaditeľ športových a rekreačných zariadení)a odporučení požiadať odbor ÚP a výstavby, rovnako aj primátorku p. Vaľovú o vytvorenie multifunkčného ihriska som zaslal požiadavku na mesto s foto dokumentáciou existujúceho stavu. Rovnako som požiadal primátorku o osobné stretnutie. Z Odboru výstavby prišla odpoveď,ktorú máte nižšie. Pevne verím, že sa podarí v dohľadnej dobe vybudovať na existujúcich ihriskách za našim BD kvalitné multifunkčné ihrisko a priestor pre našich najmenších. v prílohe je vyznačená plocha rekonštrukcie.

Odpoveď u odboru ÚP a výstavby:

Dobrý deň,

Vaša žiadosť o multifunkčné ihrisko, alebo o rekonštrukciu existujúcich ihrísk v blízkosti SVB je zaevidovaná v zozname žiadostí obyvateľov mesta Humenné o investičné akcie, ktorý evidujeme na Odbore výstavby a je ich už vyše 100. K jednotlivým požiadavkám sa vyjadruje aj komisia výstavby, ktorá schvaľuje jednotlivé požiadavky a tie sú následne predstavené poslancom MsZ na schválenie. Na poslednej komisii výstavby, ktorá sa konala dňa 01.02.2018 bol schválený návrh investičných akcií na rok 2018 a odporučený na predloženie Mestskému zastupiteľstvu, ktoré sa konalo dňa 21.02.2018, a kde boli schválené investičné akcie, v ktorých sú zahrnuté aj rekonštrukcie a opravy chodníkov, miestnych komunikácií, vnútro - blokových priestorov, parkovacích miest, spevnených plôch, detských ihrísk, parkov a verejných priestranstiev. Čo sa týka opráv miestnych komunikácií, chodníkov a realizácie spevnených plôch, tie budú riešené podľa vyťaženosti, respektíve frekvencie používateľnosti daného úseku a jeho technického stavu.

Plochu, o ktorej rekonštrukciu žiadate, sme minulý rok zaradili do podkladov, pre prípravu projektovej dokumentácie, nakoľko sa aj bytové domy Laborecká 20 a 21 dožadovali riešenia opravy asfaltovej plochy medzi nimi. Pristúpili sme ku komplexnému riešeniu tejto lokality, a momentálne prebieha verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie, pričom geodetické zameranie lokality už máme realizované.

V prílohe je jednoduchá schéma, kde je zvýraznená plocha, ktorá sa v PD bude riešiť.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom Kataríma Ambrozová
Odbor ÚP a výstavbyPríloha